Milan Kozánek

O autorovi

Zoológii sa profesionálne venujem už viac než 30 rokov. Ťažiskom môjho záujmu a práce je hmyz, o ktorý som sa začal zaujímať už ako dieťa a táto záľuba, ktorá sa neskôr zmenila na prácu, ma baví dodnes.

Fotografii sa intenzívnejšie venujem ostatných päť rokov. Spočiatku som sa sústredil na makrofotografiu hmyzu, neskôr som rozšíril svoj záujem o fotografovanie prírody a krajiny.

Štruktúra web stránok

Stránka je budovaná ako permanentne doplňovaná kolekcia fotografií hmyzu, živočíchovparazitických húb. Jedna časť stránky je venovaná krajinárskej fotografii. Fotografie hmyzu sú usporiadané podľa súčasného taxonomického systému, fotografie vtákov podľa ich afinite k ekosystému.

Copyright informácie

Všetky fotografie uverejnené na tomto webe sú výhradne majetkom autora a spadajú pod ochranu autorského práva. Použitie treťou osobou pre akýkoľvek účel je možné výlučne po predchádzajúcom súhlase autora.

Kontakt

E-mail: