Children of KenyaKenya

18 / 25

Photo ID

8736-2011

Locality

Kakamega forest N.P., Kenya

Note

-