Children of KenyaKenya

17 / 25

Photo ID

4430-2012

Locality

Samburu, Kenya

Note

-