Children of KenyaKenya

16 / 25

Photo ID

4416-2012

Locality

Samburu, Kenya

Note

-